Mọi người đau khổ vì họ bị cuốn vào quan điểm của họ. Ngay sau khi chúng tôi giải phóng những quan điểm đó, chúng tôi được tự do và chúng tôi không còn đau khổ nữa.

Khổ đau là cảm giác khổ về thân, sự bức xúc của hoàn cảnh, sự không toại nguyện của tâm lý.

Danh mục

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.