Các mối quan hệ

Con người khi được sinh ra đã có mối quan hệ với cha mẹ, sau đó lần lượt nảy sinh các mối quan hệ khác như anh/chị em, bạn bè, người yêu, vợ chồng.