Tình yêu

Tình yêu mang ý nghĩa khác nhau với nhiều người và có thể bạn cũng được trải nghiệm các kiểu tình yêu khác nhau tùy thuộc vào từng tình huống. Tình yêu cũng được coi là một đức tính đại diện cho lòng tốt, lòng trắc ẩn và tình cảm của con người.