Ai gây ra đau khổ sẽ phải chịu đựng. Không có lối thoát.

Những lời răn dạy của Đức Phật

Danh mục

Liên Kết Chia Sẻ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.